امروزه به لحاظ حساسیت تداوم برق مطمئن برای مشترکین و شبانه روزی بودن ارائه خدمات در شرکت های توزیع برق ، نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص در ایفای تعهدات سازمانی بسیار حائز اهمیت می باشد و پر واضح است که اجرای مطلوب این نقش استراتژیک با آموزش مستمر و کاربردی تحقق می یابد .

به اعتقاد همه صاحبنظران و متخصصان،آموزش و فراگیری علوم بطور اعم و فراگیری علوم و کسب مهارتهای لازم در زمینه های تخصصی بطور اخص به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

هر سازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر توانائیهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز نباشد ،لازم است سطح مهارت،توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. همگام با پیچیده تر شدن مشاغل ،بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است.

تیم یک ایمنی در نظر دارد با توجه به دانش،مهارت و تجربیات خود در زمینه ارائه آموزش های تخصصی ایمنی در برق ، محصولات آموزشی مورد نیاز به این حوزه را در قالب دوره های آموزشی بصورت تئوری و عملی به علاقمندان ارائه نماید تا گامی موثر در جهت ارتقاء ایمنی پرسنل برداشته وفرهنگ ایمنی برق را در بین اقشار زحمت کش و اجرایی کار با برق نهادینه نماید.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
    فیلتر هزینه