مطالب مرتبط

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

پست چیست؟ :

يك پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ و يا به وجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه:

1. پست هاي افزاينده يا نيروگاهي
2. پست هاي انتقال
3. پست هاي فوق توزيع
4. پست هاي توزيع
5. پست هاي كليدي يا كوپلاژ

پست هاي نيروگاهي : اين پست ها توان توليدي ژنراتور نيروگاه كه معمولا داراي سطح ولتاژ 6الي 33كيلو ولت مي باشد را به ولتاژ لايه انتقال كه 400يا 230مي باشد تبديل مي كنند و معمولا در داخل نيروگاه ها نصب مي شوند.

پست هاي انتقال : اين پستها در حواشي شهرها يا شهرك هاي صنعتي يا مراكز ثقل بار سنگين احداث مي شوند و سطح ولتاژ 230يا 400كيلوولت را به سطح ولتاژ 63يا 132كيلو ولت تبديل مي كنند. همچنين علاوه بر شرايط كاهش سطح ولتاژ در بعضي از موارد به عنوان پست هاي كليدي (كوپلاژ ) هم از آنها استفاده مي شود.

پست هاي فوق توزيع : اين پستها در مراكز توزيع بار داخل شهرها يا شهرك ها و مناطق شهر نشين يا روستاهاي پر جمعيت ساخته و سطح ولتاژ را از 132يا 63كيلوولت به سطح ولتاژ 33،20يا 11كيلوولت تبديل مي كنند.

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

پست هاي توزيع : اين پستها معمولا به صورت هوايي يا زميني در ابعاد كوچك فقط با يك ترانس توزيع ساده و كليدهاي هوايي ولتاژ 33،20يا 11كيلو ولت را به سطح ولتاژ 380ولت فاز به فاز يا 220ولت فاز به زمين براي مصارف كشاورزي و شهري تبديل مي كنند.

پست هاي كوپلاژ يا كليدي : اين نوع پست ها هيچ گونه تغيير در سطح ولتاژ انتقال ايجاد نمي كنند و فقط به عنوان پست هاي كليدي در انجام مانورها و قطع و وصل خطوط منتهي به اين نوع پست ها ،احداث شده و قدرت مانور را افزايش مي دهند .

 

انواع پست ها از نظر نحوه طراحي و ساخت:

DCS -1 : در اين پستها سعي شده است كه از سيستم كنترل و مانيتورينگ بيشتري بهره برد بدين صورت كه سيستم كنترل و حفاظت هر بي در يك اتاقك كه محوطه سوئيچ يارد مي باشد نصب گرديده است و ميتوان از همانجا نسبت به كنترل و انجام مانورها رو بي مذكور اقدام نمود. همچنين با استفاده از سيستم هاي ارتباطي كدينگ و پروتكلهاي تعريف شده نسبت به ارسال تمام رويدادها (فرامين و عملكردها) به اتاق كنترل اقدام مي گردد كه معمولا ارسال توسط فيبر نوري انجام مي شود. در اتاق كنترل توسط سيستم كنترل مركزي كه بر روي يك كامپيوتر نصب گرديده است مي توان تمام وقايع و رويدادها را ثبت و در صورت لزوم فرامين لازم را جهت كنترل و انجام مانورها صادر نمود. در اين پستها به دليل نوع ساختاري كه گفته شد مصرف كابلهاي كنترلي بسيار كم و به تبع آن اشكالات كمتري خواهند داشت. همچنين فضاي اتاق كنترل كوچكتر بوده و ارسال سيگنال به ديسپاچينگ و كنترل از راه دور پست نيز راحتتر انجام پذيرد. اين نوع طراحي با توجه به ابعاد بزرگ پستهاي لايه انتقال گزينه مناسبتري خواهد بود.

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

2- كانونشونال: در اين پستها براي هر بي يك تابلو مارشالينگ تعريف مي گردد كه ارتباط تمام تجهيزات آن بي از طريق اين تابلو خواهد بود . سپس از طريق كابلهاي كنترلي ارتباط بي با اتاق كنترل و اتاق حفاظت برقرار و تمام سيگنالها و فرامين بين آنها تبادل مي گردد. در اتاق كنترل، تابلوهاي كنترل نصب شده اند كه توسط آنها مي توان از وضعيت بريكرها و سكسيونرها آلارمها و … مطلع و در صورت لزوم فرامين لازم را ارسال نمود. در اتاق حفاظت تابلوهاي حفاظت شامل رله ها قرار دارند كه با توجه به تنظيمات اعمال شده بر روي آنها اهداف حفاظتي محقق مي گردد. (در پستهاي فوق توزيع معمولا اتاق حفاظت و كنترل مشترك بوده و به اختصار اتاق كنترل ناميده مي شود). در پستهاي كانونشونال مصرف كابلهاي كنترلي بسيار زياد بوده و با توجه به ابعاد كوچك پستهاي لايه فوق توزيع گزينه مناسبتري خواهد بود.

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

 

 

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

3- موبايل: گاهي اوقات به دليل زمان بسيار كم و نيز موقتي بودن لزوم تامين انرژي الكتريكي مصرف كننده ونيز در مواقع اضطراري از پستهاي موبايل استفاده مي گردد. اين پستها معمولا به صورتهاي مختلفي احداث مي گردند كه عبارتند از :

الف ) تمام تجهيزات مربوط به بي ترانس و خود ترانس و فيدرهاي خروجي و اتاق كنترل روي يك يدك كش نصب گرديده و همه با هم حمل مي گردند.

ب ) تمام تجهيزات مربوط به بي ترانس و فيدرهاي خروجي و اتاق كنترل روي يك يدك كش نصب و ترانس روي يدك كش جدا نصب و حمل مي گردند

انواع پست از لحاظ موقعيت در شبكه

ج ) تمام تجهيزات مربوط به بي ترانس و فيدرهاي خروجي روي يك يدك كش نصب و ترانس و اتاق كنترل روي يدك كش جدا نصب و حمل مي گردند.

د ) ترانس روي سكو در داخل پست قرار مي گيرد و صرفا بي آن و فيدرهاي خروجي و اتاق كنترل روي روي يدك كش قرار مي گيرند كه اين حالت در مواقعي صورت مي گيرد كه لزوم احداث پست قطعي بوده ولي از نظر زمان بندي فرصت احداث يك پست كامل وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *