مطالب مرتبط

ايمني در زمينه توليد ، انتقال و توزيع برق

ايمني در زمينه توليد

ايمني در زمينه توليد ، انتقال و توزيع برق

 

( ايمني در زمينه توليد )امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي تلاش بر اين است كه در صنعت علاوه بر داشتن محصول مطلوب ، دقت ، سرعت عمل و بويژه ايمني نيروي انساني و تجهيزات نيز تامين شود . رعايت اصول ايمني نه تنها متضمن سلامت جان انسانهاست بلكه سلامت تجهيزات را نيز تضمين می كند . ايمني در صنعت برق از ديرباز مدنظر بوده و در زمينه توليد ، انتقال و توزيع برق واحدهاي ايمني فعاليت داشته اند.

 

ايمني در زمينه توليد

رعايت اصول ايمني در صنعت برق بويژه بخش توزيع برق ، كه بيشتر حوادث مربوط به اين بخش مي شود ، باع ث كاهش حوادث و ضايعات مي شود مشروط براينكه آحاد دست اندركاران به اين باور برسند كه دستورالعمل هاي ايمني متضمن سلامتي آنهاست و آنها را به دقت به بكار بندند . شايد بتوان گفت نظارت در بخش ايمني از نظارت فردي گرفته تا نظارت گروهي مهمترين اصل در ايمني بوده و كا هش حوادث وابسته به اين اصل است و اگر نظارت نباشد آموزش هم نمي تواند نقش خود را ايفا كند زيرا ناظر در مي يابد كه از آموخته ها چگونه استفاده مي شود.

ايمني در زمينه توليد ابزار

نظارت ابعاد مختلف دارد مانند نظارت گروهها در حين انجام عمليات ، نظارت بر ابزار آلات و تجهيزات ، نظارت بر وضعيت روحي و رواني فرد يا افراد يك گروه كاري . بهره گيري از سيستم هاي مدرن جهت بالابردن سطح ايمني ، تشكيل جلسات ايمني پر محتوي بمنظور تهيه دستورالعمل هاي ايمني در راه كاهش حوادث و استفاده از تجربيات تلخ بمنظور جلوگيري از تكرار حوادث و ارائه روشهايي بمنظور كاهش حوادث در بخشهاي پيمانكاري بايستي اهداف بخش ايمني صنعت برق باشد.

 

ايمني در زمينه توليد

معمولاً براي ايجاد ايمني از دو متد استفاده مي شود:

* جلوگيري از تكرار وقوع حوادث : در اين روش همواره پس از به وقوع پيوستن يك سانحه، فكر جلوگيري از تكرار مجدد آن و تدابير امنيتي لازم ايجاد مي شود. كاربردچنين متدي در ايجاد ايمني چندان كارآمد نخواهد بود و ممكن است سازمان به هنگا م بروز حوادث خسارتهاي غيرقابل جبراني را متحمل گردد.

* جلوگيري از وقوع حوادث: اين روش داراي اعتبار و ارزش علمي و فني بالاتري است كه به ترتيب زير مورد استفاده قرار مي گيرد: بررسي احتمال مخاطرات در زمان طراحي، حذف شرايط مخاطره آميز در صورت امكان، كنترل شرايط مخاطره آميز و انجام پيشگيري هاي لازم، پيگيري پروژه از مرحله طراحي تا بهره برداري

امروزه ايمني پيشرفته در قالب”كنترل مجموعه ضايعات”مورد توجه قرار گرفته است . مي توان گفت هدف كنترل ضايعات در صنعت برق پيشگيري از حوادث افراد و تأسيسات و افزايش راندمان كار و نهايتاً توليد، انتقال و توزيع برق مستمر و با ولتاژ استاندارد و اقتصادي، به منظور كسب رضايت مشتركين مي باشد.

ايمني در زمينه توليد

 

رعايت ايمني از سه بعد كلي لازم الاجرا است:

الف) بعد اخلاقي

در كشور ي كه به شكرانه حق تمام قوانين عرفي و حقوقي آن بر اساس شرع مقدس اسلام وضع گرديده است از لحاظ اخلاقي همه ما موظف به حفظ جان و مال همكاران و هموطنان خود با اطلاع رساني مناسب از خطرات احتمالي برق و الزام به رعايت استانداردها توسط همكاران و مشتركين مي باشيم.

ب) بعد قانوني

استانداردهاي بسيار مناسبي مبني بر لزوم رعايت نكات ايمني وضع گرديده اند و همه دست اندركاران توليد، انتقال و توزيع برق و سازندگان لوازم و تجهيزات و مشتركين و استفاده كنندگان موظف به رعايت اين استانداردها مي باشند.

ج) بعد اقتصادي

آمار و نتايج نشا ن مي دهند كه در قدم اول هر پروژه هرچه توجه مسئولين امر بيشتر معطوف ايمني و مسائل مربوطه باشد و به هر ميزان سرمايه گذاري بيشتري بر روي اين امر داشته باشند، نتيجه بهره اقتصادي بالاتري خواهد داشت و اين يكي از دلائلي است كه آينده نگري و دورانديشي در پروژه هاي صنعت برق بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *